(0216) 491 92 92 / Faks: (0216) 576 40 85
info@ataerekspertiz.com.tr
  • ATAER EKSPERTİZ

    Değerleme ve Araştırma Hizmetleri

İş Ortaklarımız

EKSPER

Eksper Kimdir?

Sigorta Eksperi; Sigorta poliçesinin genel ve özel şartlarına vakıf olan, buna dayanılarak görüşüne başvurulan, sigortacının ve sigortalının güvenini kazanmış, araştırıcı, tarafsızlık içinde hasarı tespit ve takdir edebilen ve münhasıran bunu meslek edinmiş, serbest meslek sahibi özel veya tüzel kişidir.

Görevi Nedir?

TETKİKİ İSTENİLEN ZİYA VE HASARIN SEBEP VE MAHİYETİ İLE MİKTARINI POLİÇE HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENECEK TAZMİNATIN TAYİNİ İÇİN GEREKLİ DİĞER HUSUSLARI TESBİT ETMEK VE LÜZUMLU İŞLERİ YAPMAKTIR. YAPTIĞI İŞ İSE EKSPERTİZ DİR.

Riziko Nedir?

GERÇEKLEŞMESİ MUTLAK OLMAYAN, GERÇEKLEŞECEĞİ BELLİ OLMAYAN VE SİGORTALI İLE SİGORTACININ İRADESİ DIŞINDA İLERDE MEYDANA GELEBİLECEK BİR OLAYDIR.

ATAER Duyurular